ابعاد متعدد و مختلف موضوع مهاجرین افغانستانی‌

افزایش شدید برخی کنشگری‌های عموما مجازی علیه مهاجرین افغانستانی را باید تجمیعی از یک واکنش طبیعی جامعه و برخی طرفهای ذینفع در موضوع دید. اما مهم است که جریان انقلابی، تحلیلی دقیق و جامع از موضوع داشته باشد. در این متن چند جنبه از مهمترین این ابعاد را بیان می‌داریم.

ابعاد متعدد و مختلف موضوع مهاجرین افغانستانی‌
مهاجران افغانی

کانال نواصولگرا نوشت: افزایش شدید برخی کنشگری‌های عموما مجازی علیه مهاجرین افغانستانی را باید تجمیعی از یک واکنش طبیعی جامعه و برخی طرفهای ذینفع در موضوع دید. اما مهم است که جریان انقلابی، تحلیلی دقیق و جامع از موضوع داشته باشد. در این متن چند جنبه از مهمترین این ابعاد را بیان می‌داریم.

۱- نگاه قرآنی و فقهی به موضوع نشان از آن دارد که باید با مهاجرین (بدون ویژگی‌های خاصی که ممکن است اتفاق بیافتد) به مهربانی رفتار کرد. محمدنژاد و کارجو (1398) در مقاله پژوهشی مدعی شده اند که مهاجرین در قرآن دارای حقوقی هستند. امام خمینی (ره) در سال 68 و پس از ورود افغانستانی‌ها به ایران فرموده‌اند: «میهمان هایی که داریم، افغانی هستند، مسلمان هستند، مالشان را بردند، خودشان را فرستادند اینجا... ما باید از آنها پذیرایی کنیم»..» ایشان با موضوع جلوگیری از مهاجرت مسلمین مخالفت نموده و چنین امری را رد می‌نمایند: «این انگیزه ملی‌گرایی مصالح مسلمانان را فراموش کرده و دفاع از مسلمین را در حصار ملت خاص قرار داده و قلم سرخ بر قرآن کریم و احادیث رسولالله و ائمه معصومیت و سیره مستمرة انبیای عظام و اولیای معظم در طول تاریخ کشیده است» (16/5/1360). پس باید موضوع از لحاظ فقهی مورد بحث مجدد و واقع‌گرایانه با توجه به شرایط زمانی کنونی قرار گیرد و نمی‌توان به سادگی موضوع را رد و تایید کرد.

۲- موضوع از لحاظ امنیتی هم دارای ابعاد مختلفی است. اینکه وزیرکشور به شدت تلاش دارد تا تنش‌ها در این زمینه را کنترل کند، احتمالا از همین منظر است. حضور بیش از شش میلیون مهاجر در ایران که حداقل از دو میلیون نفر آنها هیچ اطلاعاتی وجود ندارد، باعث شده تا زمینه خطرناکی برای امور امنیتی وجود داشته باشد. به ویژه آنکه بخشی از این جمعیت از لحاظ مذهب و قومیت با ایرانِ شیعی تفاوت دارند. راه‌حل در اینجا امتیاز دادن به طرف مقابل نیست، بلکه مجبور کردن آنان به ثبت اطلاعات و قانونی نمودن حضورشان است. فرایندی که قرار است در قانون سازمان ملی مهاجرت پیگیری شود اما به علت برخی مخالفت‌ها فعلا مسکوت مانده است. پس رفتارهای تنش‌آنیز و هیجانی در این زمینه اصلا به صلاح کشور نیست. البته که موضوع کنترل ورودی این افراد هم مهم است و نباید جمعیت آنان از میزان مشخصی نسبت به جمعیت اصلی ایران بیشتر شود.

۳- کشورهای مختلفی در دنیا مهاجرپذیر هستند. سیاست کشورهای پیشرفته، استفاده حداکثری از ظرفیت این مهاجرین در امور مختلف است. در ایران هم نیازمندی‌هایی به مهاجرین افغانستانی وجود داشته و دارد که مهمترین آن مشاغل یدی است. گرچه افغانستان ظرفیت فرهنگی و ادبی گسترده‌ای هم دارد که باید به آن توجه ویژه شود. لذا مخالفت با مهاجرین به صورت کلی درست نیست و باید با تدبیر، از ظرفیت‌های آنان استفاده معقول نمود. مقدمه این امر هم همان ثبت قانونی اطلاعات آنان و جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی است. حتی می‌توان درآمدهای جدی از این مهاجرین هم داشت.

خلاصه اینکه جریان انقلاب نباید به سادگی در حفره‌ی دشمنی با مهاجرین افغانستانی بیافتد. به ویژه آنکه افغانستانی‌ها در موضوع دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام هم نقش بزرگی ایفا کرده‌اند. و البته مسئولین هم باید به سرعت وضعیت را سامان دهند تا مشکلات کنونی افزایش نیابد./

پایان پیام