درباره ما

پایگاه خبری ملت بیدار آنلاین

شماره مجوز از معاونت مطبوعات وزارت ارشاد: ۸۸۹۵۳

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: شریف زمانی شاه بلاغی

رسالت خبری: ملت بیدار آنلاین با شعار بیداری به وسعت یک ملت با در نظر گرفتن وقت مخاطبین و انبوهی از خبرها سعی در ارائه بهترین اخبار و تبدیل آن به تحلیل و گزارش و یادداشت دارد تا مخاطبین بتوانند در کمترین زمان نسبت به اخبار پیرامون خود عمق پیدا کرده و بهتر بیاندیشند و تصمیم بگیرند.

ما در ملت بیدار نمی خواهیم انبوهی از اخبار را منتشر کنیم که مخاطب را سردرگم کنیم برای همین طراحی ملت بیدار بصورتی است که حواس مخاطب پرت نشود و بتواند به درستی مطالب را ببیند.

ما در ملت بیدار آنلاین اصل را بر صداقت و شفافیت گذاشته به امید روزی که حق بر باطل همیشه پیروز باشد.

مرکز آگهی تجاری و ریپورتاژ خبری:

info@melatebidaronline.ir

موارد خاص: فقط پیام رسان ایتا و یا پیامک

۰۹۹۱۱۶۷۲۳۹۲

ایمیل:

info@melatebidaronline.ir