صفحه اکسپلور شما آینه عقاید، تفکرات و علاقه‌مندی‌‌های شماست

تاکنون به این فکر کرده‌‍‌اید که علاقه‌مندی‌های شما هم‌راستای اکثریت مردم جامعه است؟

صفحه اکسپلور شما آینه عقاید، تفکرات و علاقه‌مندی‌‌های شماست

ملت بیدار، فریماه رضایی - فعال رسانه‌ای - اگر نسبت به موضوعات مختلف اهم از مسائل سیاسی و اجتماعی و حتی سبک زندگی و سرگرمی خود را کنار اکثریت می‌دانید باید بگویم شما در اتاق پژواک حبس شده‌اید و لازم است از حباب فیلتر خود خارج شوید.

اتاقی که کاربران خود را با افراد همفکر و اطلاعاتی احاطه می‌کنند که مناقشه برانگیز نیستند و تنها با رویدادهایی که در اتاق پژواک مطرح می‌شود، ارتباط برقرار می‌کنند.در این اتاق‌ها صداهای موافق تقویت و صداهای مخالف خاموش می‌شود و کاربران فقط تکرار نگرش خاصی را می‌شنوند.

شاید خودتان ندانید اما الگوریتم‌های توصیه‌گر محتواهای جداگانه و متمایزی را برای هر کاربر ارائه می‌دهد و اینگونه افراد در حباب‌های فیلتر تنها می‌مانند. ورود شما به حباب‌های فیلتر، خودکار و ناخودآگاهانه است و حاصل عملکرد الگوریتم‌هایی است که افراد را به سوی انزوای شخصی سوق می‌دهند.

این واقعیت، که هر کسی میتواند اخبار را در اینترنت تولید و منتشر کند، منجر به ایجاد سیل عظیم اطلاعاتی شده که به سختی قابل کنترل است. گستردگی انتشاراطلاعات، باعث شده افراد دیگر نتوانند تمام مطالب و اطلاعات موجود را بخوانند؛ لذا باید از قبل انتخاب کنندکه می‌خواهند چه محتوایی را مصرف کنند. افراد به طور معمول، محتوایی را برمی‌گزینند که منعکس کنندة نظرخودشان باشد و از محتوایی که با عقایدشان در تضاد باشد، دوری کرده و خود را در پیله‌های اطلاعاتی حبس می‌کنند.

هدف اصلی سیستم‌های توصیه‌گر، کاهش بار اضافی اطلاعات است اما در یک جامعه دموکراتیک، مردم باید باید با دیدگاه‌های متفاوت با خود مواجه شوند. در غیراین صورت ممکن است وارد یک مارپیچ تقویت نگرش و حرکت به سمت دیدگاه‌های افراطی شوند.

تجربه مشترک برای کسب برچسب اجتماعی و دستیابی به جامعه دموکراتیک متنوع امری لازم وحیاتی است و اگر مردم خود را در پیله‌های اطلاعاتی حبس کنند تجربه‌های کمتری خواهند داشت و با جهان‌هایی جدا، موازی و منحصربه‌فرد از اطلاعات مواجه می‌شویم که اینترنت برایمان ساخته و بیشتر و بیشتر در حباب‌های فیلتر محصور خواهیم شد.

این مسئله تهدیدی برای فضای دموکراتیک،باز و سالم جوامع خواهد بود./ پایان پیام