حضور حداکثری در انتخابات، گسترش عقلانیت و جلوگیری از تندروی

اگر مشارکت پایین آید این مخاطره وجود دارد که نیروهای تندرو با رأیی حداقلی وارد مجلس شوند.

حضور حداکثری در انتخابات، گسترش عقلانیت و جلوگیری از تندروی
انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی

به گزارش ملت بیدار، فردا نوشت: دور دوم انتخابات در پیش است؛ بزنگاهی که مردم می‌توانند با مشارکت بالای خود سرنوشت انتخابات دوازدهم دوره مجلس را بهترین شکل ممکن رقم بزنند‌. اما چرا اغراق نیست اگر بگوییم دور دوم انتخابات کمتر از دور اول دارای اهمیت نیست؟

۱.‌ نخستین دلیل آن است که تعداد قابل توجهی از کرسی‌های نمایندگی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؛ به ویژه در تهران و حضور‌‌ مردم می‌تواند سرنوشت این کرسی‌ها را طوری تعیین کند که خواست خود مردم است.

۲. نکته دیگر آن است که اگر مشارکت پایین آید این مخاطره وجود دارد که نیروهای تندرو با رأیی حداقلی وارد مجلس شوند؛ موضوعی که می‌تواند بسیار خطرناک باشد زیرا طیف تندرو می‌خواهد عرصه مجلس را به کارزار کشمکش سیاسی تبدیل کند؛ همان مخاطره‌ای که رهبر انقلاب هم بعد از برگزاری دور اول انتخابات به آن اشاره کردند. حالا بی‌تردید با حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات عرصه از تندروها گرفته می‌شود و کرسی‌های مجلس در اختیار عقلانیت انقلابی قرار می‌گیرد؛ عقلانیتی که می‌تواند با تمرکز بر تحقق اهداف انقلاب اسلامی مشکلات کشور را نیز مرتفع سازد.

۳. از سوی دیگر رفع مشکلات به خصوص در حوزه اقتصادی نیازمند روی کار آمدن نیروهایی متخصص است که این مهم میسر نمی‌شود مگر با رأی مردم به نامزدهایی با دانش، تحصیل کرده و کارآمد. بنابراین اگر در پی مشارکتی حداقلی نیروهایی تندرو و ناآگاه روی کار آیند، طبیعی است که مجلس نتواند آنطور که انتظار می‌رود از پس‌ ریل‌گذاری درست برای دستگاه‌های اجرایی با وضع متناسب قوانین و نیز نظارت کامل برآید.

۴. در پایان گفتن این نکته نیز مهم است که هر رخداد مثبت مهمی در کشور با حضور و مشارکت مردم رقم می‌خورد و بی‌گمان اگر مردم در دومین دور انتخابات مجلس حضوری گسترده داشتند، علاوه بر تحقق سه مورد مذکور می‌توانند سرنوشت نظام تقنینی چهار سال آینده کشور را خودشان رقم بزنند.