خبر انصراف قالیباف از مجلس تکذیب شد

مشاور قالیباف خبر منتشر شده مبنی بر انصراف قالیباف از مجلس دوازدهم را تکذیب کرد.

خبر انصراف قالیباف از مجلس تکذیب شد
محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش ملت بیدار، سیدمحمود رضوی مشاور قالیباف خبر انصراف محمدباقر قالیباف از مجلس دوازدهم را تکذیب کرد. رضوی درحالی این خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها را تکذیب کرد که طی چند روز گذشته برخی از کانال‌ها و افراد در فضای مجازی شایعه انصراف قالیباف از مجلس دوازدهم را مطرح کرده بودند که این شایعه توسط مشاور رئیس مجلس تکذیب شد.

رضوی ضمن تکذیب این خبر نوشت: "این خبر شایعه‌سازی و عملیات روانی طراحی شده توسط کسانی است که از شکست پروژه ترور شخصیتی و حذف آقای دکتر محمدباقر قالیباف از مجلس دوازدهم عصبانی هستند."/ پایان پیام