فاصله حضرت آقا تا برخی آقایان مسئول

باید به طراحان و موافقان این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تبریک گفت که در خط فکری حضرت آقا قدم برداشته و «مصلحت قطعی کشور و نظام» را به درستی تشخیص دادند.

فاصله حضرت آقا تا برخی آقایان مسئول
مقام معظم رهبری، اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی

ملت بیدار آنلاین| جمله مهم و حیاتی رهبر معظم انقلاب درباره‌ی «اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی» آنقدر مهم و اساسی است که باید برای آن متن‌ها نوشت. از جهت حقوقی باید توضیح داد که سالانه چند میلیون پرونده‌ی قوه قضاییه مربوط به همین اسناد غیررسمی است و بخش بزرگی از دعاوی مردم به همین علت است. اما این امر وجه دیگری هم دارد؛ حکمرانی مبتنی بر فقهِ مصلحت اندیش. البته متاسفانه مفهوم مصلحت که مفهومی عمیق در عرصه فقهی است به علت برخی رفتارهای اشتباه و بعدها برخی اظهارات اشتباه، معنای بدی در اذهان پیدا کرده است. اما اینجاست که فایده‌ی آن مشخص می‌شود.

در دو سال گذشته برخی آقایان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصوبه مجلس درباره اعتبارزدایی از این اسناد را رد می‌کردند. یکی از آقایان گفته بود «این مصوبه لکه ننگ این مجلس» است. یکی دیگر از آقایان رئیس هم گفته بود عبارت «اعتبارزدایی» که حتما خلاف شرع است و باید کنار گذاشته شود. این است تفاوت فهم این دوستان از فقه، مصلحت و حکمرانی. این همان چیزی است که فقهای توانمند و جسور می‌فهمند و نه برخی مدعیان ناتوان و پرادعا؛ اینجاست که شیعه پس از 43 سال حکمرانی متوجه می‌شود که مصلحت برای حکمرانی چیزی فراتر از حکم‌های سابق است. 

باید به طراحان و موافقان این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تبریک گفت که در خط فکری حضرت آقا قدم برداشته و «مصلحت قطعی کشور و نظام» را به درستی تشخیص دادند. امید است که مجمع تشخیص هم در همین خط، موضوع را تصویب کند و کشور را از بلیه چندین میلیون دعاوی حقوقی نجات دهد./ انتهای پیام