تفاهم بی‌مانند بین قوای سه‌گانه

متاسفانه خبرها حاکی از آن است که جلساتی بین برخی عناصر دولتی با برخی عناصر سیاسی خارج از دولت با عنوان «شریان» برگزار شده و می‌شود که دستور کار آن دخالت در فرایند انتخابات اسفندماه است.

تفاهم بی‌مانند بین قوای سه‌گانه
دولت، قالیباف، مجلس، رئیسی، قوه قضائیه، اژه‌ای

ملت بیدار آنلاین| جلسه سران قوا روز یکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه دارای نکات ارزشمندی است. رئیس جمهور از قوه قضاییه دفاع کرد و رئیس قوه قضاییه از آقای رئیسی و دولت تعریف کرد. قالیباف هم از آمادگی برای همکاری بین قوا سخن گفت. این حد از همکاری و هماهنگی بین سه قوا در سه دهه اخیر بی‌مانند است. البته باید دقت شود که این هماهنگی الزاما به معنای یکپارچگی نیست؛ یعنی سه قوه در دست یک گروه و یک طیف نیست و تفاوت‌هایی در درون آن وجود دارد.

اما اصل این هماهنگی و تلاش برای همکاری برای کشور مفید است؛ به ویژه اینکه شرایط کشور در وضعیتی خاص قرار دارد و حل مسائل صرفا با هماهنگی سه قوه امکان پذیر است. آنها که از ارتباط شخصی این سه شخص مطلع هستند می‌دانند که هرسه نفر با نگاهی مخلصانه به دنبال حل مسائل و مشکلات مردم هستند. 

اما دراین میان برخی عناصر تلاش دارند تا با اقدامات خود این تفاهم و همکاری را به تقابل و درگیری تبدیل کنند. از هادی قبادی -رئیس شورای اطلاع رسانی دولت- که درباره تغییر در مجلس در انتخابات آینده سخن گفته تا معاون وزیر کشور که می‌گوید نمایندگان مجلس در سال آخر مجلس نماینده مردم نیستند و دستگاه‌ها نباید با آنها همکاری کنند. 

متاسفانه خبرها حاکی از آن است که جلساتی بین برخی عناصر دولتی با برخی عناصر سیاسی خارج از دولت با عنوان «شریان» برگزار شده و می‌شود که دستور کار آن دخالت در فرایند انتخابات اسفندماه است. این درحالی است که رئیس جمهور درباره عدم دخالت دولت در فرایند انتخابات تاکید کرده‌اند.

باید مراقب بود که این تفاهم بی‌مثال به وسیله برخی اشتباهات و خناسان داخلی از بین نرود.