مخالفت با جمهوری اسلامی؛ نهایت مسیر عدالتخواهی فانتزی

متاسفانه برخی دوستان انقلابی زیادی خوشبین بودند و این واقعیت را انکار می‌کردند. همان زمان که وحید اشتری یکی از قوای این کشور را با کلیتش «فاضلاب» دانست،

مخالفت با جمهوری اسلامی؛ نهایت مسیر عدالتخواهی فانتزی
مخالفت با جمهوری اسلامی؛ نهایت مسیر عدالتخواهی فانتزی

ملت بیدار آنلاین| کانال نواصولگرا نوشت: تفرشی یکی از موسسین جنبش عدالت‌خواه و از اعضای پرنفوذ کنونی در توییتی از آنچه «جنبش زن، زندگی، آزادی» خوانده است تمجید کرده و آن را نمونه اعلا عدالتخواهی خوانده و سپس جمهوری اسلامی را مانعی برای این عدالتخواهی دانسته است. این همان چیزی است که از دو-سه سال پیش توسط دلسوزان نظام درباره این جریان گفته می‌شد. اینکه تعریف اینان از عدالت و نسبت‌یابی آن با انقلاب اسلامی، ولایت و توحید از مبنا اشتباه است و در نهایت جایی این زاویه مبنایی بیرون زده و آنها را مقابل نظام قرار می‌دهد.

متاسفانه برخی دوستان انقلابی زیادی خوشبین بودند و این واقعیت را انکار می‌کردند. همان زمان که وحید اشتری یکی از قوای این کشور را با کلیتش «فاضلاب» دانست، همان زمان که او معتقد بود چیزی برای دفاع از این انقلاب نمانده، همان زمان که در تعریض به بیان رهبری که از سپاه دفاع کرده بودند نوشت «لجن را پاک کنید تا لجن پراکنی نشود»، همان زمان که بدون رودربایستی مکتب حاج قاسم را با دروغ و تحریف خودش زیرسوال برد، همان زمان می‌گفتیم که این جریان ماهیتی متفاوت با انقلاب اسلامی دارد.
اما برخی از دوستان بازهم نامه نوشتند که آقای اژه‌ای این فرد دروغگو و تهمت‌زن را به سزای اعمالش نرسانید.

حالا رفیق عزیز و شفیق او به صورت واضح به ما گفته است که عدالتخواهی مورد تایید آنها همین جریانی است که در ۱۴۰۱ خواهان سقوط جمهوری اسلامی بود. البته لایک کننده‌های اشتری هم عموما همین جماعت بودند و هستند. همان‌هایی که به او بعد از توییتش درباره یکی از کشته‌شدگان اغتشاشات به او حمله کردند که این چه کاری است، از تو انتظار همان حمله به جمهوری اسلامی است.

علت این مسئله تعریف اینان از عدالت است. همچنین نسبتی که عدالت با ولایت دارد. در آینده بیشتر درباره این زاویه فکری که قبلا هم بسیاری را از انقلاب جدا کرده صحبت خواهیم کرد. مهم این است که فراموش نکنیم این جماعت با این وضوح دارند با جمهوری اسلامی مخالفت عملی می‌کنند و با دشمنان آن همراهی دارند./ انتهای پیام