محکم و مدبرانه در جهت منافع ملی

آنچه امروز نیاز است موضع‌گیری محکم اما مدبرانه‌ در مقابل روسیه است. روسیه نباید تصور کند که در هر حال ما در کنارش می‌مانیم. بلکه باید بداند که برای همکاری ایران، نیاز به احترام و جلب منافع دوطرفه دارد.

محکم و مدبرانه در جهت منافع ملی
محکم و مدبرانه در جهت منافع ملی

ملت بیدار آنلاین| موضع‌گیری روسیه در موضوع جزایر سه‌گانه اگرچه شدید و یکطرفه نبود اما ورود این کشور به چنین موضوع مهم و حساسی قطعا آغاز یک مسیر است. مسیری که باید با تدبیر از همین اول متوقف شود. این امر نیاز به جدیت در واکنش از طرف ایران داشته و دارد.

قالیباف رئیس مجلس دیروز در واکنشی واضح و بدون رودربایستی این موضع‌گیری را انجام داده است. اتفاقی که انتظار می‌رفت از طریق وزارت خارجه زودتر انجام شود. قالیباف بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور تاکید کرده و سپس به روسیه هشدار داده که در پازل غرب بازی نکند. او اشاره مناسبی به موضوع امنیت خلیج فارس کرده تا هم به عرب‌های جنوب آن هشدار دهد هم همسایه شمالی ایران را نسبت به جدیت ایران آگاه سازد. او به احترام متقابل برای همکاری‌های آینده نیز اشاره نموده است.

اما او در این موضع‌گیری مثل برخی اصلاح طلبان، افراط نکرده است. او از همکاری با همه دولت‌های مشروع از جمله روسیه و زمینه‌های همکاری متقابل سخن گفته. باید دقت کنیم که روسیه برای جلب منافع عموما اقتصادی به سمت اعراب کشیده شده که در پست‌های قبل توضیح دادیم. اما آنچه که مهم است این است که باید منافع دیگری برای روسیه تعریف کنیم تا این کشور در دامن اعراب نیافتد. موضوعاتی مثل کریدور شمال-جنوب از مسیر شرقی (نه مسیر غربی که به ضرر روسیه است و روس‌ها آن را اجرا نخواهند کرد)، تعریف ایران به عنوان راه خروج ژئوپولتیک روسیه از فشار جغرافیایی شرق و غرب، همکاری منطقه‌ای در قفقاز و روسیه، همکاری در حوزه بازار نفت و میعانات گازی و... از جمله این موارد است.

لذا آنچه امروز نیاز است موضع‌گیری محکم اما مدبرانه‌ در مقابل روسیه است. روسیه نباید تصور کند که در هر حال ما در کنارش می‌مانیم. بلکه باید بداند که برای همکاری ایران، نیاز به احترام و جلب منافع دوطرفه دارد./ انتهای پیام