سوپرانقلابیون علیه ولی

بیانات واضح و بی‌سابقه رهبر معظم انقلاب در دفاع از مجلسی که بیشتر از هر مجلس دیگری تخریب شده است و عدم قبول آن توسط برخی به اصطلاح انقلابی، نشان از آن دارد که برخی واقعا ولی‌فقیه را واجد شرایط ولایت فقیه نمی‌دانند.

سوپرانقلابیون علیه ولی
سوپرانقلابیون علیه ولی

ملت بیدار آنلاین| پس از سخنان صریح و بی‌سابقه‌ی رهبر معظم انقلاب در تمجید از مجلس یازدهم و تاکید بر نام انقلابی بر آن، عده‌ای از کاربران توییتری برای تفسیر و حتی مخالفت با این بیانات، اظهاراتی را بیان داشته‌اند. برخی سعی کردند بگویند بله مجلس یازدهم انقلابی است ولی انقلابی داریم تا انقلابی و اینها آنقدری که ما انقلابی هستیم، انقلابی نیستند. این کاربران همان‌هایی هستند که سابقه انواع تخریب‌ها را علیه مجلس یازدهم پیش برده‌اند.

یکی دیگر از کاربران که از هواداران و علاقه‌مندان یک شخصیت سیاسی معروف است هم معتقد بوده که رهبری «زیادی منفعت گرا» هستند لذا «هر آرمانی را له و خاکشیر می‌کنند». یا دیگری که معتقد است با الصاق عنوان انقلابی به این مجلس توسط رهبری، موجب «تخفیف و نازل کردن شاخص‌های انقلابی گری» می‌شود. یکی دیگر هم عنوان‌گذاری انقلابی برای این مجلس توسط رهبری را به این معنا تفسیر کرده که منظور ایشان این است انقلابی باشید نه اینکه اینها واقعا انقلابی هستند.

خلاصه اینکه بیانات واضح و بی‌سابقه رهبر معظم انقلاب در دفاع از مجلسی که بیشتر از هر مجلس دیگری تخریب شده است و عدم قبول آن توسط برخی به اصطلاح انقلابی، نشان از آن دارد که برخی واقعا ولی‌فقیه را واجد شرایط ولایت فقیه نمی‌دانند. اگر کسی ایشان را بی‌اطلاع، بدون تحلیل، بریده از شاخص‌های انقلابی، زیادی منفعت‌گرا و دیگر عناوینی که این سوپر انقلابی‌ها می‌گویند، تصور کند، اصلا می‌تواند به ولایت ایشان معتقد باشد؟!

مسئله این نیست که نباید این مجلس را نقد کرد؛ خیر خود رهبری در این جلسه نقدهایی را نسبت به مجلس ابراز کردند. مسئله این است که بخاطر نوع نگاه اشتباه خودشان به انقلاب، شاخص‌های انقلابی‌گری، آرمان‌ها و... رهبری را از دایره انقلاب بیرون بیاندازند. یعنی مسئله نقد و انتقاد نیست، مسئله اصل انقلاب و قواعد آن است. این همان جایی است که ما با سوپرانقلابی‌ها متمایز هستیم. ما معتقدیم قواعد و اصول را باید از امامین انقلاب بگیریم و در هر زمان تفسیر آن را از ولی فقیه مستقر بگیریم. اینها اما در تحجر خود غرق هستند و هر چیزی غیر از اندیشه خود را ضدانقلاب می‌پندارند. لذا رهبری هم بیرون می‌افتند از این دایره‌ی تنگ.