صداوسیمای صرفا حزب‌الهی

صداوسیما در مدل جدید مدیریت مخاطبین، نوعی از استراتژی را به کار بسته که صرفا بخش خاصی از جامعه را جذب خود می‌نماید.

صداوسیمای صرفا حزب‌الهی
صداوسیمای صرفا حزب‌الهی

ملت بیدار آنلاین| صداوسیما در مدل جدید مدیریت مخاطبین، نوعی از استراتژی را به کار بسته که صرفا بخش خاصی از جامعه را جذب خود می‌نماید. نگرشی که برخی برنامه‌های عمومی را حذف و به جای آن برنامه‌هایی با تم مذهبی یا حزب‌الهی را جایگزین می‌کند. گرچه استفاده ازخلاقیت برای ایجاد برنامه‌های ارزشی و ارزشمند مثل محفل بسیار خوب و مناسب است و الحمدلله توانسته پاسخ خوبی از بخش بزرگی از جامعه بگیرد. اما مسئله کلان‌تر از سطح ایجاد خلاقیت در یک برنامه است. 

مسئله اینجاست که چرا وقتی محفل، سیدخندان و... ساخته می‌شود، در مقابل برنامه‌هایی مثل عصرجدید و خندوانه و... حذف می‌شود. درواقع صداوسیما یک دایره کوچک‌تر از کلان جامعه را برای خود رسم کرده که در آن مخاطبین برای خندیدن سیدخندان می‌بینند و برای سرگرم شدن به صورت قرآنی، محفل؛ حال اینکه با حداقل فهمی از جامعه می‌توان متوجه شد که ذائقه‌های دیگری نیز در میان مردم وجود دارد. مسئله این است که صداوسیما این ذائقه‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسد. توجه داشته باشید که منظور از ذائقه‌های دیگر، شوی تلویزیونی و رقص و آواز نیست. بلکه همین خندوانه و عصرجدید و امثال اینها مورد نظر است. اما انگار نگرش دوستان مستقر در این سازمان بسیار محدودتر از این حرف‌هاست.

این امر باعث می‌شود تا ضریب کم نفوذ صداوسیما در میان عامه مردم با کاهش بیشتری همراه شود. یعنی همان وضع بغرنج سابق با بحران‌های بیشتری همراه گردد. این واقعیتی است که به وضوح در جامعه دیده می‌شود. خلاصه اینکه صداوسیما باید دایره عامی از مردم را شامل شود. هم محفل و زندگی پس از زندگی را داشته باشد و هم برنامه‌های عامه پسند که داخل در ضوابط شرعی و قانونی عمل می‌کنند؛ البته این شامل برنامه‌ی ضعیف و بعضا بی‌ادبانه‌ی سیدخندان نمی‌شود. برنامه‌ای که متاسفانه با شوخی‌هایش به دوقطبی‌های جامعه دامن می‌زند.