دشمن خارجی، آری یا خیر!

اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی در سیاست، به دنبال حذف شخصیتی و ترور هویتی اصولگرایان هستند

دشمن خارجی، آری یا خیر!
اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی در سیاست، به دنبال حذف شخصیتی و ترور هویتی اصولگرایان هستند

ملت بیدار آنلاین| اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در سیاست و ایدئولوژی دارای تفاوت‌های بسیاری هستند. اصلاح‌طلبان، جریانی هستند که بر محور اصلاح و تغییر درون سیستم سیاسی و اجتماعی کشور گام بر می‌دارند. آن‌ها معتقدند که با تغییر در سیستم و نظام سیاسی می‌توان به توسعه و پیشرفت دست یافت و باید از روش‌های دموکراتیک برای تحقق این هدف استفاده کرد. اصولگرایان به عنوان جریان دیگری در سیاست، بر اساس ایدئولوژی دینی و اصول اسلامی عمل می‌کنند و معتقدند که باید در قالب یک حکومت اسلامی به تحقق اهداف خود برسند.

اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی در سیاست، به دنبال حذف شخصیتی و ترور هویتی اصولگرایان هستند و معتقدند که دو نیروی مخالف پیش رو دارند؛ یکی اصولگرایان و دیگری براندازان. در واقع، این دو جریان در بسیاری از موضوعات به نظرات متفاوتی دست پیدا می‌کنند و در بسیاری از موارد به عنوان دشمن یکدیگر شناخته می‌شوند.

اصولگرایان به طور مداوم از وجود دشمن خارجی یاد می‌کنند و این موضوع برای آن‌ها بسیار مهم است و همین موضوع اصلاح‌طلبان را آزرده می‌کند. اصلاح‌طلبان به دنبال ایجاد توجه به مسائل داخلی کشور هستند و معتقدند که تمرکز بر مسائل خارجی باعث فرسایش منافع داخلی می‌شود. همچنین، چندین مورد از تعارضات بین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در طول سال‌ها از جمله ماجرای برجام سخن گفت.

انقلابیون و جریان حزب‌اللهی همیشه در دو جبهه جنگیده‌اند؛ یکی با ضدانقلاب و یکی با اصلاح‌طلبان. جریان اصولگرا معتقد است با وارونه‌نویسی وقایع توسط اصلاح‌طلبان این مسیر آشکار عوض نمی‌شود و وجود دشمن خارجی در منافع داخلی تاثیر گذار است. این تفاوت‌های ایدئولوژیک و سیاسی بین جریان‌ها طی سالیان طولانی شکل گرفته و غیر قابل تغییر است.