نامزد اصلح کلیدواژه‌ی اهرم سهم خواهی

مجلس به نمایندگانی نیاز دارد از همه جریانات سیاسی حتی جریان مخالف اصولگرایی

نامزد اصلح کلیدواژه‌ی اهرم سهم خواهی
مجلس به نمایندگانی نیاز دارد از همه جریانات سیاسی حتی جریان مخالف اصولگرایی

ملت بیدار آنلاین| صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری، در موضع گیری اخیر این تشکل درباره انتخابات مجلس دوازدهم، ضمن تأکید بر انتخاب اصلح عنوان کرد که در تلاش برای رسیدن به لیست واحد، نباید از اصول و ارزشها عدول کرد.

در پاسخ به دبیرکل جبهه پایداری برای انتخاب اصلح، باید بیان کرد که ادعای دفاع از اصول و ارزش‌ها، تضمین کننده انتخاب نامزدهایی با اصول و ارزش‌های انقلابی نیست و باید به‌دنبال انتخاب نامزدهایی با ارزش‌های مناسب جامعه و نیازمند مجلس برای رفع موانع و مشکلات کشور و مردم بود.

مجلس به نمایندگانی نیاز دارد از همه جریانات سیاسی حتی جریان مخالف اصولگرایی، و اگر هر گروه سیاسی بخواهد به دلایل سیاسی خودش نمایندگانی را انتخاب کند، مجلس ناهماهنگی پیش خواهد آمد.

بستن لیست براساس سهم خواهی، تشکیل یک مجلس ناکارآمد را به دنبال دارد و باید به فکر حل مشکلات مردم براساس تدوین یک فهرست انتخاباتی کارآمد باشیم، به جای اینکه به عنوان اهرمی برای سهم خواهی، از اصلح و دیگر عناوین مختلف استفاده کنیم.