شلیک به پای خود

عملکردهای نمایندگان مجلس برای مردم اظهر من الشمس می‌باشد و نیازی به این همه ابتکارات خلاقانه برای چنین طرح‌های بدون اولویتی برای رفع مشکلات مختلف مردم نیست.

شلیک به پای خود
عملکردهای نمایندگان مجلس برای مردم اظهر من الشمس می‌باشد و نیازی به این همه ابتکارات خلاقانه برای چنین طرح‌های بدون اولویتی برای رفع مشکلات مختلف مردم نیست.

ملت بیدار آنلاین| آقای احمدی بیغش نماینده محترم مجلس در مصاحبه‌ای گفته‌اند به دنبال کم کردن اختیارات رئیس مجلس هستند؛ اصلاً به دنبال نیت خوانی از طرح ایشان نیستیم اما بد نیست یادآوری کنیم که از سر لجاجت با قالیباف نیاز نیست طرح بیهوده‌ای را که باعث کاهش اثرگذاری کلیت مجلس شورای اسلامی در تصمیم‌گیری‌های کلان مملکتی (همچون جلسات سران سه قوه) می‌شود را طرح کنند.

طرحی که حتی باعث می‌شود اگر روزی از همفکران ایشان رئیس مجلس شوند هم یاد و خاطره احمدی بیغش را به نیکی زنده نگاه نخواهند داشت. البته خود ایشان و همفکرانشان می‌دانند که هیچ گاه به ریاست مجلس نخواهند رسید اما از بغض قالیباف حاضرند به پای خود شلیک کنند حتی وقتی به قیمت تضعیف مجلس شود.

عملکردهای نمایندگان مجلس برای مردم اظهر من الشمس می‌باشد و نیازی به این همه ابتکارات خلاقانه برای چنین طرح‌های بدون اولویتی برای رفع مشکلات مختلف مردم نیست.