پاسخ به دو سوال و شبهه؛ آیا قالیباف قدرت‌طلب است؟ آیا ایشان برخلاف توصیه رهبری عمل کرده‌است؟

شرایط اضطرار گاهی حکم می‌کند برای برخی تصمیمات، این شبهه افکنی‌ها هم برای ایجاد دعوا و درگیری در جریان انقلاب است و هدف اصلی باید ایجاد دولت انقلابی باشد.

پاسخ به دو سوال و شبهه؛ آیا قالیباف قدرت‌طلب است؟ آیا ایشان برخلاف توصیه رهبری عمل کرده‌است؟

ملت بیدار؛ پس از ثبت‌نام آقای ‎قالیباف به عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دو سوال و شبهه مکرر تکرار می‌شود، اول آنکه ایشان قدرت‌طلب است و دوم آنکه برخلاف توصیه رهبری مجلس را پله‌ای برای مسیر‌های بعدی کرده‌اند؛ در ادامه پاسخ این دو را می خوانیم؛

اول آنکه اگر قالیباف قدرت‌طلب بود در سال ۹۶ و ۱۴۰۰ بخاطر وحدت جریانی به‌راحتی کنار نمی‌رفتن، سوالی که باید پرسش‌گران پاسخ بدن این است که عایدی این کناره‌گیری برای قالیباف و اطرافیانش چه بود؟ چه سهمی در دولت داشتند؟

در جواب سوال دوم می‌توان گفت که جایگاه ریاست‌جمهوری با نقشه کشیدن با فلان پست و مقام متفاوت است، گاهی شرایط ایجاب می‌کند که افراد تصمیماتی بگیرند، همانند تصمیم مقام رهبری در زمان نمایندگی بعد از شهادت رجایی به عنوان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری و یا نظر شهید رئیسی در زمان ق ق‌.

‏در پایان باید گفت شرایط اضطرار همانند مصادیق گاهی حکم می‌کند برای برخی تصمیمات، این شبهه افکنی‌ها هم برای ایجاد دعوا و درگیری در جریان انقلاب است و هدف اصلی باید ایجاد دولت انقلابی باشد./ پایان پیام