سوپرانقلابی‌ها مشغول تخریب مجلس

هر دو طیف رادیکال از سوپرانقلابی‌ها گرفته تا اصلاح‌طلبان تندرو با هدف کاهش مشارکت سعی در تخریب مجلس یازدهم دارند.

سوپرانقلابی‌ها مشغول تخریب مجلس
مجلس شورای اسلامی

فردا نوشت: وقتی به صحنه سیاست ایران نگاه می‌کنیم، می‌بینیم رادیکال‌های هر دو جناح سیاسی در یک هدف مشترک‌اند؛ آنکه مشارکت انتخاباتی پایین آید. شاید دلیل مشترکی در بین باشد؛ اینکه آنها دارای سرمایه اجتماعی نیستند و می‌دانند در فضایی رقابتی به هیچ توفیقی دست نمی‌یابند. آنها برای بهبود جایگاه انتخاباتی خود طبیعتا نمی‌توانند در یک ماه به انتخابات سرمایه‌ اجتماعی‌ای برای خود پیدا کنند یا سرمایه از دست‌رفته‌شان را قانع به حمایت مجدد کنند؛ پس می‌ماند یک راه ناامیدکردن مردم از انتخابات تا بتوانند از رهگذر یک انتخابات حداقلی نیروهای خود را وارد مجلس کنند؛ نگاه و روشی کاسب‌کارانه که آشکارا در تعارض با تأکیدات مقام معظم رهبری است.

آنها تصور می‌کنند برای تحقق این هدف یعنی ناامیدی مردم از انتخابات بهترین روش تخریب مجلس است زیرا از یک سو بدنه اصلی مجلس یازدهم شورای اسلامی را نیروهای انقلابی میانه‌رو می‌بینند و می‌دانند انتخاب مردم تفکر انقلابیِ عقلانی است و از سوی دیگر با با تخریب مجلس است که می‌توانند مردم را ناامید به شرکت در انتخابات مجلس کنند.

توجه کنیم به حجم تخریب‌هایی که سوپرانقلابی‌ها در ماه‌های اخیر علیه رئیس مجلس دکتر قالیباف به راه انداختند، نگاه کنیم به میزان اتهامات بی‌اساسی که متوجه قالیباف کردند که هر یک از آن ادعاها یا در دادگاه کذب بودنشان ثابت شد یا نزد افکار عمومی. سوپرانقلابی‌ها دریافته‌اند که تخریب قالیباف، تخریب عقلانیت انقلابی است و اگر بتوانند او را تضعیف کنند، عقلانیت انقلابی تضعیف و جا برای افراطی‌ها باز می‌شود.

از آن سو افراطی‌های اصلاح‌طلب قرار دارند. آنها هم دریافته‌اند گفتمان اصلاحات دیگر در میان مردم جایی ندارد و مردم از تسامح‌ها و وادادگی‌های اصلاح‌طلبان در مواجهه با غربی‌ها و البته سوءمدیریت‌شان به ستوه آمده‌اند و می‌خواهند با حفظ ارزش‌ها تخصص‌گرایی و عقلانیت در کشور وجود داشته باشد. با این وصف رادیکال‌های اصلاحات هم توپخانه خود را علیه مجلس روشن کرده‌اند با همان هدف سوپرانقلابی‌ها یعنی ناامیدی مردم از شرکت در انتخابات برای باز شدن فضا برای رادیکال‌های اصلاحات.

همه اینها در حالی است که قضاوت‌گر اصلی مردم‌اند و مردم در تمام دهه‌های بعد از انقلاب نشان داده‌اند بهترین تصمیم را می‌گیرند و حالا که عملکرد چهارساله مجلس یازدهم پیش رویشان است به بهترین شکل هم مقایسه و هم قضاوت می‌کنند که اندیشه و عملکرد اصولگرایی میانه‌روی انقلابی تا چه حد توانست موفق باشد و تفکرات رادیکال چپ و راست در اداره امور به چه میزان توفیق داشتند./ پایان پیام