انتقاد خضریان از ادعاهای رائفی‌پور علیه مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس: اصل این موضوع در صورت صحت باید به صورت جدی پیگیری شود و با فرد خاطی برخورد گردد اما اگر صحت نداشت فرد مدعی ظلم در حق عدالت کرده.

انتقاد خضریان از ادعاهای رائفی‌پور علیه مجلس
علی خضریان، نماینده مجلس - رائفی‌پور، سخنران مراسم

به گزارش ملت بیدار، علی خضریان نماینده مجلس در موضوع دریافت ۱۴۰ سکه توسط یکی از نمایندگان و اثرات اخبار این چنینی بر میزان مشارکت، گفت: اگر بخواهم به این سوال پاسخ دهم باید صادقانه بگویم که نمی‌دانم اصل واقعه درست است یا غلط؛ حق است که باید فرد مدعی مدارک را ارائه دهد؛ دوم حتماً بیان این موضوع اگر غیر مستند باشد در مشارکت اثر خواهد گذاشت؛ مردم نگاه می‌کنند و می‌گویند ما رای دهیم که نماینده مجلس ۱۴۰ سکه بگیرد؟؟ لذا برادری که این موضوع را مطرح کرده ظلم در حق عدالت کرده است.

وی در ادامه افزود: چرا معتقدم که ظلم در حق عدالت صورت گرفته؛ اولاً دیگر نمایندگان که پاکدست زندگی کردند را متهم کرد بدون اینکه فرد متهم را معرفی کند، دوماً با عدم ارائه مستندات و عدم معرفی، مصداق مجرم را به جایگاه متهم ارتقا داد؛ سوماً نظام جمهوری اسلامی و شورای محترم نگهبان را متهم کرد که این فرد را تایید نموده، اگر مستندات ارائه کرده بود حتی می‌توانست با پرداخت مصداقی در رسانه به شماره ثبت مستندات خود در دبیرخانه شورای نگهبان اشاره و از این شورا درخواست بررسی مستندات را می‌کرد، هرچند با پیگیری‌هایی که من داشتم این شورا مدعی است که مستنداتی برای آنها ارسال نشده است؛ بر فرض واقعیت این موضوع اگر این مستندات به شورای نگهبان ارائه نشده این شورا باید چکار کند؟ باید با چه کسی و چگونه برخورد کند؟

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: اصل این موضوع در صورت صحت باید به صورت جدی پیگیری شود و با فرد خاطی برخورد گردد؛ اما اگر صحت نداشت فرد مدعی ظلم در حق عدالت کرده، باید این موضوع در فضای رسانه‌ای کشور یک بار حل شود و وی از افکار عمومی عذرخواهی کند؛ نمی‌شود با این موارد بینابینی رفتار کرد، مردم به صحنه نگاه می‌کنند و مطالبه دارند که اگر درست بوده باید با نماینده برخورد شود، اگر غلط است با مدعی برخورد شود. علی‌القائده یکی از این دو باید اتفاق بیفتاد، نمی‌شود این موضوع اینگونه رها شود. من امیدوارم برادری که این ادعا را طرح کرده مستندات را به دستگاه‌های نظارتی ارائه دهد./ پایان پیام