نماینده مجلس: خروجی تخریب مجلس کاهش مشارکت در انتخابات خواهد بود

نماینده مجلس گفت: خروجی تخریب مجلس کاهش مشارکت در انتخابات خواهد بود که در مقطع حساس کنونی کاهش مشارکت مردم به نفع کشور نیست.

نماینده مجلس: خروجی تخریب مجلس کاهش مشارکت در انتخابات خواهد بود
محمدحسن آصفری - نماینده مجلس شورای اسلامی

فردا نوشت: این روزها دوز تخریب ها علیه مجلس پررنگ تر شده است حال آنکه بررسی دقیق موضوعات نشان می دهد بسیاری از موضوعات مطروحه و ادعایی ارتباطی به حوزه اختیارات مجلس ندارد.

محمدحسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار فردا درباره پشت پرده تلاش برای تخریب مجلس گفت: جریانات سیاسی که امروز علاقمند هستند که کرسی های مجلس آینده را بگیرند، تلاش می کنند مجلس یازدهم را نزد افکارعمومی ناکارآمد جلوه دهند. البته این رویکرد تازه ای نیست و در همه ادوار انتخابات چنین اقداماتی وجود داشته است.

وی افزود: تخریب مجلس یازدهم جز ضرر و آسیب به کشور نتیجه دیگری ندارد. امروز اخلاق سیاسی حکم می کند به جای تخریب و سیاه نمایی، نقدسازنده و همراه با راهکار ارائه کنیم. تخریب مجلس به نفع هیچ جریانی نیست. هر کس حرفی برای گفتن دارد با استدلال و منطق بیان کند و برنامه هایش را در معرض دید مردم قرار دهد.

این فعال سیاسی اصولگرا با بیان اینکه باید سرمایه اجتماعی را حفظ کرد، یادآور شد: خروجی تخریب مجلس کاهش مشارکت در انتخابات خواهد بود که در مقطع حساس کنونی کاهش مشارکت مردم به نفع کشور نیست. جریانات سیاسی رقیب باید با موضوعات انتخابات منصفانه برخورد کنند کارهای خوب و کارهای نقدبرانگیز را کنار هم ببینند.

آصفری تخریب کلیت مجلس یازدهم را دور از انصاف خواند و تأکید کرد: هیچ دوره از مجلس کامل نبوده و قطعا نقدهایی به عملکردش وجود داشته است. در نقد مجلس وضعیت و امکانات کشور و دامنه وظایف و اختیارات نمایندگی را حتما باید درنظر گرفت./ پایان پیام