«شریان» قدرتی ندارد

گروه هایی که خلق الساعه ایجاد می شوند و هیچ پشتوانه خاصی ندارند و صرفا چند نفر دور هم جمع شدند، نمی توانند در سازوکار تأثیر خاصی داشته باشند.

«شریان» قدرتی ندارد
واعظ آشتیانی

به گزارش ملت بیدار، واعظ آشتیانی، فعال سیاسی اصولگرا گفت: شریان به هر جریانی که منتسب باشد، قدرتی ندارد و تشکل تأثیرگذاری نیست. چون تجربه نشان داده، گروه هایی که خلق الساعه ایجاد می شوند و هیچ پشتوانه خاصی ندارند و صرفا چند نفر دور هم جمع شدند، نمی توانند در سازوکار تأثیر خاصی داشته باشند.

ما در تمام جریانات سیاسی چه در اصلاح طلبان و چه گروههای دیگر اصولگرا تفاوت نگاه داریم در مجموع نباید این تفاوت نگاه منجر به یک نگاه اختلافی شود./ پایان پیام