کمی درباره بخشنامه وزارت کشور و واکنش مجلس

باید از گروهی غیرقانونی و سیاسی نام برد که در ارتباط با یکی از قوا تشکیل شده و موضوع انتخابات اسفند را پیش می‌برد. گروه به نام «شریان» که شیخ پرحاشیه‌ای پایداری هم در آن عضو است و به همین علت در این چند روز به نمایندگان مجلس انقلابی چندین بار حمله کرده.

کمی درباره بخشنامه وزارت کشور و واکنش مجلس
وزارت کشور

ملت بیدار آنلاین| معاونت سیاسی وزارت کشور در بخشنامه‌ای به تمامی زیرمجموعه‌های خود دستور داده تا با نمایندگان مجلس همکاری نکنند و علت آن را «شائبه‌های سال آخر نمایندگی» دانسته است. مجلس هم به این دخالت واضح در وظایف نمایندگی اعتراض کرده؛ حالا برخی راه افتاده‌اند که چرا مجلس چنین نظر و واکنشی داشته؟

اصل منطق هم از لحاظ قانونی و هم عرفی و هم عقلی باطل است؛ اینکه سال آخر است و نباید خدمات قانونی به نمایندگان داده شود، قابل بحث درباره قوه مجریه هم هست. مثلا می‌توانیم بگوییم در سال آینده، صداوسیما خدماتی به دولت ندهد چراکه سال آخر است و شائبه انتخاباتی دارد. 

ثانیا اگر منظور کمکی خلاف قانون یا خارج از قانون است که باید از وزارت تعجب کرد چرا که قطعا کار خلف قانون نباید در زیرمجموعه وزارت کشور اتفاق بیافتد. اگر هم منظور کمک‌ها به حل مسائل مردم، پیگیری‌های اجرایی مصوبات، فشار برای اجرای قانون و نظارت بر حسن عملکرد است که قطعا وزارت کشور خلاف قانون و عرف چنین بخشنامه‌ای را صادر کرده است.

ثالثا باید بدانیم که نمایندگان تنها اشخاص عالی رتبه در کشور هستند که هم ارتباط بی‌واسطه با مردم محلی دارند هم به رای آنها نیازمند هستند لذا بر خود لازم می‌بینند که تا جای ممکن کار مردم را راه بیاندازند. پس تعطیل کردن این فرایند کاملا قانونی که جزئی از وظایف نمایندگی است، خلاف قانون اساسی و روح مردم سالاری دینی هم هست.

و رابعا که از همه مهمتر است. دولت محترم و برخی عناصر رسانه‌ای آن به وضوح درباره برخی دخالت‌ها در انتخابات اسفندماه صحبت کرده‌اند. این بخشنامه نیز بخشی از همان پازل است چراکه نماینده نیازمند دستگاه اجرایی است تا به مسائل مردم پاسخ دهد. و وقتی از مرکز به دستگاه‌های محلی دستور داده می‌شود که کمک نکن، احتمال رای آوری آن فرد کاهش می‌یابد. و این یعنی عملا نوعی مهندسی انتخابات رخ می‌دهد. لذا دولت محترم را باید به قانون اساسی توصیه نمود.

و اما در پایان باید از گروهی غیرقانونی و سیاسی نام برد که در ارتباط با یکی از قوا تشکیل شده و موضوع انتخابات اسفند را پیش می‌برد. گروه به نام «شریان» که شیخ پرحاشیه‌ای پایداری هم در آن عضو است و به همین علت در این چند روز به نمایندگان مجلس انقلابی چندین بار حمله کرده. شاید آن قوه محترم قصد دارد با طناب پوسیده پایداری پا به دخالت در انتخابات مجلس بگذارد اما امیدواریم کسی به آنها یادآوری کند که طناب پایداری خیلی وقت است از مردم و ولی جامعه بریده شده و دیگر حتی پوسیده هم نیست. / انتهای پیام