آقای زیدآبادی متن را کامل بخوانید!

زیدآبادی یا به دلیل کمبود وقت متن کامل را ندیده یا با توجه به متن کامل با غرض چنین نتیجه گرفته

آقای زیدآبادی متن را کامل بخوانید!
احمد زیدآبادی

ملت بیدار آنلاین| آقای احمد زیدآبادی با اشاره به سخنرانی دیروز رییس مجلس درباره حکمرانی نو بدون توجه به بخش های مختلف این سخنرانی نوشته اند که ؛« محمدباقر قالیباف گفته است: "حکمرانی‌نو.....ایمان و باور به نظریه ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی است." و بعد این گونه ادامه داده :« مگر این دو مورد تاکنون مورد ناباوری و یا تردید احدی از اصولگرایان بوده است که آقای قالیباف تازه می‌خواهد بر مبنای آنها "حکمرانی‌نو" ایجاد کند؟» و در آخر هم چنین نتیجه گرفته :« خب، از همان اول، همین را می‌گفتی و مخاطبانت را هم گمراه نمی‌کردی! .....»

واقعیت این است که زیدآبادی یا به دلیل کمبود وقت متن کامل را ندیده یا با توجه به متن کامل با غرض چنین نتیجه گرفته که البته احتمال حالت اول بیشتر است. قالیباف در این سخنرانی از باور و ایمان به ولایت فقیه و نظام به عنوان یکی از اصول حکمرانی نو سخن گفته که البته قبلا هم در مقابل تفکرات ساختارشکن با ادبیات «حکمرانی نو در چارچوب قانون اساسی» مطرح شده بود تا رادیکال های چپ و راست با بدفهمی و قصد و غرض از این عبارت وارونه نمایی نکنند. اما پس از بیان این گزاره با جزئیات درباره حکمرانی نو سخن گفته که زیدآبادی به هر دلیلی به راحتی از آن گذشته است؛ از جمله عباراتی که به آن اشاره می شود: 

امروز در حوزۀ حکمرانی نیازمند تغییر و تحول هستیم. حکمرانی نو یعنی حرکت بر مبنای حقانیت و اصالت جمهوری اسلامی. یعنی ایمان و باور واقعی به ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی.

ما باید بپذیریم امروز در حوزۀ حکمرانی دچار چالش هستیم و اگر آن‌ها را حل نکنیم، روز‌به‌روز بیشتر می‌شود که کمتر نمی‌شود. ما در حکمرانیِ عرصۀ امنیت به نقطۀ بازدارندگی رسیده‌ایم، اما در عرصه‌های دیگر نتوانسته‌ایم به این نقطۀ بازدارندگی برسیم و دشمن نیز از همین نقاط به ما آسیب می‌زند. 
 
وقتی حرف از حکمرانی نو می‌زنیم یعنی در ایده و رویکرد و روش و ابزار بی‌شک نیازمند تحول هستیم. پیش‌قراولان این تحول نخبگان جامعه‌اند و پیش‌آهنگان این حرکت بی‌شک اساتید بسیجی هستند که این رسالت را بر عهده دارند.

بازسازی نظام حکمرانی کشور به تصمیم‌های سخت نیاز دارد.

معتقدم جهاد تولید، جهاد تبیین و —برای ما مسئولان— جهاد تصمیم ضروری است. تحول و بازسازی نظام حکمرانی در کشور نیازمند تصمیم‌های سخت است. باید با همۀ آبرو و اعتبار وارد میدان شد. در جهاد تصمیم، باید شجاعت در تصمیم‌گیری داشته باشیم. باید با خرد جمعی و جمع‌سپاری حرکت کنیم تا از همۀ ظرفیت‌ها استفاده کنیم، نه اینکه پشت درهای بسته با دوست و قبیلۀ خاص خود بنشینیم و برای کشور تصمیم بگیریم.

جهاد تصمیم یعنی همراهی تصمیم با تشخیص علمی باشد. اساساً حکم و حکمرانی نو از همراهی دو عنصر تشخیص علمی و تصمیم سیاسی تشکیل می‌شود.

آقای زیدآبادی متن را کامل بخوانید.