هر کسی در جبهه انقلاب نیست حتما ضدانقلاب است!!

این شیخ پرحاشیه به ما می‌گوید که هر کسی «در چارچوب جبهه انقلاب» نبود حتما ضدانقلاب است و آن همه صفات منفی دارد. البته قطعا دایره انقلابی‌گری او و رفقایش آنقدر تنگ است که امثال قالیباف هم در آن جا نمی‌شوند.

هر کسی در جبهه انقلاب نیست حتما ضدانقلاب است!!
حمید رسایی

ملت بیدار آنلاین| رسایی این عنصر ارزشمند پایداری در حمله‌ای تازه به قالیباف گفته است که چرا او می‌خواهد برای لایحه عفاف و حجاب از همه مردم حتی «آنها که در جبهه انقلاب نیستند» نظر بخواهد و بعد بدون آنکه برای مخاطب خود عقلی متصور شود، منظور از افراد مذکور را، ضدانقلابی دانسته که «طرفدار ولنگاری هستند و ...». 

این شیخ پرحاشیه به ما می‌گوید که هر کسی «در چارچوب جبهه انقلاب» نبود حتما ضدانقلاب است و آن همه صفات منفی دارد. البته قطعا دایره انقلابی‌گری او و رفقایش آنقدر تنگ است که امثال قالیباف هم در آن جا نمی‌شوند. واضح است که مسئله قالیباف بخش بزرگی از مردم بوده که خود را انقلابی معرفی نمی‌کنند اما با انقلاب دشمنی هم نمی‌کنند.سوال اینجاست که با چنین تعریف تنگ‌نظرانه‌ای چند درصد مردم در دایره انقلاب قرار می‌گیرند؟

البته رهبر معظم انقلاب هم در دایره‌ی رسایی و رفقای پایداریچی‌اش قرار نمی‌گیرند چرا که ایشان در عید فطر امسال فرمودند:«دشمن مایل است که مردم به خاطر عقاید و سلایق مختلف با هم بجنگند، با هم دعوا کنند. در یک جامعه، سلایق مختلفی هست، عقاید مختلفی هست، نگاه‌های مختلفی به مسائل هست؛ باشد، مانعی ندارد؛ همه در کنار هم زندگی کنند، با هم کار کنند، با هم مهربانی کنند». 

آقای رسایی در این متن خبط‌های دیگری هم کرده. مثلاً به قالیباف تهمت زده که او در قضایای سال پیش عافیت‌طلبانه برخورد کرده، حال اینکه بارها در جواب به این جماعت توضیح داده‌ایم که قالیباف بر موضوع تامین امنیت، برخورد قاطع با غتشاشگران، مقابله با عناصر دشمن در داخل که آنها را داعشی‌های داخلی خوانده و... در همان زمان تاکید کرده و فایل ویدیویی این واکنش‌ها هم وجود دارد اما دریغ که این جماعت حتی توان یک جستجوی ساده را هم ندارند.

رسایی مغالطه دیگری هم در متن کوتاهش دارد؛ آنجا که جمله قالیباف را تعبیر به افراد «مخالف حجاب نموده تا بعد به او تهمت بزند که فلانی در آینده از گروه‌های دیگر ضد احکام شرعی هم حمایت می‌کند.

اشکالی ندارد. این شخص واقعا ارزشمند است؛ چرا که با تندروی‌هایش نشان می‌دهد که انقلابی‌گری واقعی مبتنی بر نگرش امامین انقلاب چگونه است. نشان می‌دهد که چطور برخی به اسم انقلاب مردم را از انقلاب منزجر می‌کنند.