شفافیت‌خواهان کاذب

طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.

شفافیت‌خواهان کاذب
طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد.

ملت بیدار آنلاین| پس از حدود هشت ماه معطلی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح شفافیت قوای سه‌گانه به صورت جزئی رد شد. این طرح در راستای خواسته‌ی عمومی و جامعه انقلابی، در مجلس تصویب شده بود و سعی داشت بخش‌های مختلفی از ساختارهای کشور را شفاف کند. در این طرح خواسته شده بود تا جلسات مجمع تشخیص و شورای عالی نظارت هم شفاف شود. این امر از آن جهت مهم بود که مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان تایید نشود در این دو فضا مورد بررسی قرار می‌گیرد. اخیرا نیز شورای عالی نظارت تبدیل به ساختاری ثانویه برای قوانین شده که شفاف شدن مباحث آن امری ضروری برای قانون گذاری کشور بود.

این یعنی آنهاییکه ادعای مطالبه برای شفافیت مجلس را داشتند باید برای این موضوع هم در همان راستا مطالبه داشته باشند. اما متاسفانه همگی سکوت پیشه کرده و دست از مطالبه‌ای که سه سال برای آن گوش فلک را کر کرده بودند، برداشته‌اند. کسی در این هشت ماه از مجمع خواسته‌ای نداشت و این چند روز هم صدای اعتراض بلند نکرد.

از طرف دیگر، تهمتی که به مجلس زده می‌شد نیز رفع شده است. برخی از فعالان و کاربران ادعا می‌کردند طرح شفافیت قوای سه‌گانه به شکلی نوشته شده که اساسا قابل تایید و اجرا نباشد. حال اینکه با رد جزئیات مذکور توسط مجمع تشخیص، بقیه‌ای اجزای آن لازم‌الاجرا است و از ماه آینده ساختارهای بسیاری از میان سازمان‌های عمومی و دولتی باید شفاف بشوند. لذا این تهمت زنندگان نیز رسوا شدند.

خلاصه اینکه این موارد پرشمار از عدالت‌خواهی گزینشی و مطالبه‌گری کاذب نشان از آن دارد که مسئله این دوستان اساسا نه شفافیت است و نه کارآمدی؛ بلکه یک سری پروژه در توییتر و کانال‌های مرتبط است که برای تخریب مجلس انقلابی و شخص قالیباف به کار بسته می‌شود.