لجاجت بر دروغ و تخریب

معطلی در شورای نگهبان و سپس هشت ماه معطلی در مجمع تشخیص باعث شد تا موضوع شفافیت طول بکشد

لجاجت بر دروغ و تخریب
لجاجت بر دروغ و تخریب

ملت بیدار آنلاین| پس از انتشار متن قبلی (شفافیت‌خواهان کاذب)، اکانت‌های تگ شده تلاش نمودند تا با انواع فرافکنی‌ها باز هم بر روی تخریب‌شان تاکید کنند. حال اینکه شفافیت سال پیش تصویب شده بود و در یک سال اخیر در شورای نگهبان و مجمع معطل مانده بود اما اینها لب از لب باز نکرده بودند.

مسئله و سوال اصلی متن قبلی این بود که اگر اینان واقعا مطالبه‌گر شفافیت هستند، چرا این مطالبه را فقط از مجلس داشته‌اند و سخنی از دیگر ساختارها مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نزدند و نمی‌زنند؟ همین عدم مطالبه در هشت ماه معطلی این طرح در مجمع نشان از عدم صداقت این فعالان در موضوع شفافیت است.

متاسفانه یکی از این اکانت‌های بازهم از راه خلاف گویی استفاده نموده و گفته «بعد از سه سال شفافیت را برای انتخابات اسفندماه تصویب کرده‌اند»، حال اینکه طرح شفافیت قوای سه‌گانه در خرداد ۱۴۰۱ و بیش از ۲۱ ماه مانده به انتخابات مصوب شده است. اما معطلی در شورای نگهبان و سپس هشت ماه معطلی در مجمع تشخیص باعث شد تا موضوع طول بکشد.

حرف و ادعای ما این است که برخی اکانت‌های توییتری نه برای آرمان‌ها که برای پروژه‌های مالی تعریف شده، برخی موضوعات را در توییتر داغ می‌کنند. برای اینها تخریب همان سوژه مهم است نه مطالبه‌گری موضوع مورد نظر؛ در همین قضیه‌ی شفافیت هم این اتفاق رخ داده. برای برخی اکانت‌های تاثیرگذار مسئله اصلی تخریب مجلس مهم بوده و نه چیز دیگری و به همین علت دیگر به مجمع تشخیص کاری نداشته‌اند. حال که شفافیت به سرانجام رسیده نیز باز بهانه جدیدی پیدا خواهند کرد، چراکه مسئله اصلی تخریب است نه شفافیت.

البته منظور همه‌ی اکانت‌ها نیست. بلکه بخش اعظمی از فعالان صادقانه اقدام به مطالبه‌گری می‌کنند. اما مهم تشخیص آن فعالان پربازدیدی است که همراه با تخریب‌گران سیاسی و با دریافت پول، اقدام به تخریب به هر شکلی می‌کنند. تشخیص اینان وقتی ممکن است که موضوع به سرانجام می‌رسد یا در جایی دیگر معطل می‌ماند.