برچسب زدن: نشست‌های دانشجویی طلوع

سیاست

مالک شریعتی: در برنامه هفتم توسعه و مبحث انرژی بیشتر از...

دومین نشست از سلسله نشست‌های دانشجویی طلوع با حضور مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی عملکرد مجلس...