برچسب زدن: موسسه خیریه مهرآمن

مجله

مدیرعامل موسسه خیریه: تمرکز ما بر مهارت افزایی است

مدیرعامل خیریه مهرآمن: درحال حاضر این موسسه ۱۳ هزار قهرمان اجتماعی دارد که از ۷۰ دختر کودک و نوجوان که در رده سنی ۷ الی ۱۸ سال هستند...