برچسب زدن: محمدجواد ظریف

تحلیل

۸+۱ سوال از آقای ظریف

این ۸ سوال نمادی از انبوه سوالاتی است که نشان می‌دهد این سیاست‌ها و اقدام‌ها در زمانه خود شاید از نظر برخی رؤیافروشی، آرزو و آرمان...