برچسب زدن: لایحه عفاف و حجاب

فیلم

فراخوان رئیس مجلس برای مشارکت نخبگان در تدوین لایحه عفاف...

از همه نخبگان جامعه دعوت می شود درباره  لایحه عفاف و حجاب دیدگاه‌های خود را از طریق سامانه جمع‌سپاری به آدرس majlesyar.parliran.ir...