برچسب زدن: لایحه حجاب و عفاف

تحلیل

لایحه‌ی حجاب و عفاف: نگاهی به تأثیرات اجتماعی و فرهنگی

در جامعه‌های اسلامی، حجاب و عفاف به‌عنوان دو عنصر اساسی از ارزش‌ها و اصول‌دینی موردتوجه قرار گرفته‌اند. لایحهٔ حجاب و عفاف نیز به‌منظور...

سیاست

قالیباف: حجاب پیش از آنکه موضوعی کیفری و جزایی باشد، فرهنگی...

قالیباف: نمی‌خواهیم قانونی بنویسیم که دستگاه‌ها دوباره به آن عمل نکنند