برچسب زدن: رهبر انقلاب

سیاست

تحول در ابزارها؛ مرز میان تحجر و تحول

متاسفانه در این ایام و پس از تاکید چندباره رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول، هنوز بحث جدی در حوزه نظر یا اجرا درباره تحول در میان انقلابیون...

تحلیل

ترویج ایمان و امید

رهبر انقلاب در مراسم چهاردهم خرداد با تبیین تحول خواهی امام خمینی (ره) الزام‌های پیشرفت آینده کشور را بیان کردند؛