برچسب زدن: حجاب و عفاف

دیگر رسانه‌ها

طرح عفاف و حجاب هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من خواهش می‌کنم شورای نگهبان به آثار زیان‌بار درازمدت این قانون در گریز مردم از دین و...

مجلس

با ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت لایحه حجاب و...

سرانجام بعد از اینکه لایحه حجاب برابر اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه مورد بررسی قرار گرفت، متن لایحه برای تایید شورای نگهبان...

سیاست

لایحه عفاف و حجاب تناسبی منطقی‌ و دقیقی با اصل ۸۵ داشت

بعد از جمع‌بندی پیشنهادها به بیش‌از ۱۵۰۰ پیشنهاد در مورد این لایحه رسیدیم که این حجم از پیشنهادهای متنوع این نگرانی را ایجاد می‌کرد...