برچسب زدن: جوان انقلابی

تحلیل

فقط حزب اللهی حق دارند مدیر شوند!؟

یکی از گزاره‌های اشتباهی که در چند سال اخیر و به ویژه پس از روی کار آمدن دولت جدید بر سر زبان برخی دوستان افتاده این است که اگر کسی...