قالیباف جزو شاکیان پرونده های یاشار سلطانی و صبا آذرپیک نیست

برخلاف فضا‌سازی‌های رسانه‌ای در پرونده صبا آذرپیک ۷ شاکی و در‌ پرونده یاشار سلطانی ۱۷ شاکی وجود دارد که قالیباف جزو شاکیان هیچ یک از این دو پرونده نیست.

قالیباف جزو شاکیان پرونده های یاشار سلطانی و صبا آذرپیک نیست

به گزارش ملت بیدار؛ محمد عکاف سردبیر خبرگزاری خانه ملت در توییتر خود نسبت به برخی شایعه سازی ها درخصوص شکایت آقای قالیباف از آقای یاشار سلطانی و خانم صبا آذرپیک نوشت:

برخلاف فضا‌سازی‌های رسانه‌ای در پرونده صبا آذرپیک ۷ شاکی و در‌ پرونده یاشار سلطانی ۱۷ شاکی وجود دارد که قالیباف جزو شاکیان هیچ یک از این دو پرونده نیست.