نقش مهم دولت به عنوان یک پیمانکار از نگاه مقام معظم رهبری

رهبر انقلاب: یک پروژه‌ی عظیمی بناست در کشور اجراء شود و او عبارت است از پیشرفت علمی، تعالی در میدان علم؛ «پیمانکارش»، دستگاه‌های دولتی‌اند

نقش مهم دولت به عنوان یک پیمانکار از نگاه مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری

به گزارش ملت بیدار؛ نوع نگاه رهبر انقلاب به وظایف دولت‌ها در قبال عموم مردم با کلیدواژه «پیمانکار» نکات قابل توجهی دارد؛ آقا در دیدار جمعی از در دیدار نخبگان علمی و اساتید دانشگاه‌ها درباره نقش مهم دولت به عنوان یک پیمانکار می‌فرمایند:

نمیتوانیم هم به استاد یا مدیر آموزشی یا مدیر گروه آموزشی خطاب بکنیم و از نقش دستگاه‌های اجرائیِ دولتی که در واقع پیمانکار آن پروژه‌ی عظیم علم و پیشرفت علم هستند، غافل بشویم. یک پروژه‌ی عظیمی بناست در کشور اجراء شود و او عبارت است از پیشرفت علمی، تعالی در میدان علم؛ «پیمانکارش»، دستگاه‌های دولتی‌اند؛ وزارت آموزش عالی است، وزارت بهداشت و امور پزشکی است و دستگاه‌های ذیربط علمی. اینها بایستی کار را تحویل بگیرند، برایش برنامه‌ریزی کنند، زمینه‌های کار را فراهم بکنند.../ پایان پیام