آیت‌الله جزایری از قالیباف برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد

آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری از قالیباف خواست برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کند.

آیت‌الله جزایری از قالیباف برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کرد
آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری

به گزارش ملت بیدار؛ آیت‌الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری از قالیباف خواست برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کند.

متن و تصویر این نامه بدین شرح است:

/ پایان پیام