لیست قالیباف برای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی

لیست حامیان قالیباف برای مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

لیست قالیباف برای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی
لیست قالیباف برای مجلس ۱۴۰۲

به گزارش ملت بیدار، لیست قالیباف برای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

/ پایان پیام