محسن پیرهادی نسبت به تضییع حقش در فرایند انتخاب فهرست انتخاباتی اعتراض کرد

محسن پیرهادی نامزد انتخابات مجلس دوازدهم در نامه ای سرگشاده خطاب به رئیس و اعضای شورای انتخاب و‌مدیر نظارت و بازرسی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ،نسبت به تضییع حقش در فرایند انتخاب فهرست انتخاباتی این شورا اعتراض کرد و خواستار اصلاح فهرست شد.

محسن پیرهادی نسبت به تضییع حقش در فرایند انتخاب فهرست انتخاباتی اعتراض کرد

به گزارش ملت بیدار، محسن پیرهادی نامزد انتخابات مجلس دوازدهم در نامه ای  سرگشاده خطاب به رئیس و اعضای شورای انتخاب و‌مدیر نظارت و بازرسی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب ،نسبت به تضییع حقش در فرایند انتخاب فهرست انتخاباتی این شورا  اعتراض کرد و خواستار اصلاح فهرست شد. 

او‌ در این نامه آورده است: «حسب اطلاع از اعضای متعددی از شورای انتخاب در فرایند انتخاب اعضای فهرست تهران، قواعد و فرایند قانونی به درستی و صحت اجرا نشده و به طور مشخص بعد از خروج آقای دهنوی، نفر بعدی که اینجانب با آرای برابر ۱۸ رای با نفر آخر و با قرعه کشی انتخاب نشدم؛می‌ بایست جایگزین ایشان می‌شدم که متاسفانه فرد دیگری که در فرایند بررسی دارای ۷ رای بود جایگزین گردید.با توجه به ضرورت رعایت حق الناس مورد تاکید رهبرمعظم‌انقلاب و اجرای مقررات مصوب شورای مرکزی و ضوابط اعلامی شورای انتخاب و فرصت محدود چند روزه تا برگزاری انتخابات،خواهشمند است دستور فرمایید،به فوریت موضوع اصلاح و فهرست اصلاح شده به اطلاع عموم مردم شهیدپرور و انقلابی برسد.بدیهی است حق اینجانب برای پیگیری موضوع تا حصول نتیجه پابرجاست.»

‎والسلام علی‌من اتبع الهدی /محسن پیرهادی
/ پایان پیام