متأسفانه دادزدن برای برخی شده است کاسبی

چند روزی است مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شفافیت مجلس را تصویب کرده است. آقایانی که هر روز بهارستان را به‌خاطر شفافیت به توپ می‌بستند امروز آنقدر آزاده هستند که بگویند مجلس به وعده‌اش عمل کرد؟ یا هک مجلس توسط ضدانقلاب را ابزار تخریب بیشتر کردند؟

متأسفانه دادزدن برای برخی شده است کاسبی
شفافیت قوای سه گانه

همشهری نوشت: طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس در مجمع تشخیص مصلحت، در فضای رسانه ای آنگونه که شاید و باید،تحویل گرفته نشد. این خبر تحت الشعاع هک شدن سامانه داخلی مجلس قرار گرفت.

تا دیروز که از شفافیت خبری نبود چنان بر طبل شفافیت می‌کوبیدند که گویی مهم‌تر از شفافیت نداریم؛ حالا که شفافیت تصویب شده است اول به روی خودشان نیاوردند و حالا هم راه‌افتاده‌اند که چرا خودتان زودتر شفاف نشدید، ما که گفته بودیم شفافیت خوب است.

متأسفانه دادزدن برای برخی شده است کاسبی. فکر می‌کنند هرقدر بیشتر داد بزنند و رگ گردن سفت کنند انقلابی‌ترند.

آخر این چه مدلی است که مسئولان کار بکنند یا نکنند تهش باید تحقیر و تضعیف شوند؟ چرا کارهای انجام‌شده را به چشم نمی‌آورند؟ چرا اجازه نمی‌دهند دیگران حرکت کشور را ببینند؟ چرا مردم را از امروز و فردای کشور ناامید می‌کنند؟

چند روزی است مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح شفافیت مجلس شورای اسلامی را تصویب کرده است. آقایانی که هر روز بهارستان را به‌خاطر شفافیت به توپ می‌بستند امروز آنقدر آزاده هستند که بگویند مجلس به وعده‌اش عمل کرد؟ یا هک مجلس توسط ضدانقلاب را ابزار تخریب بیشتر کردند؟ یعنی آنقدر ننگین شده‌ایم که از اطلاعات دستکاری شده ضدانقلاب علیه انقلاب بهره‌می‌بریم؟

ای‌کاش آقایان متوجه می‌شدند که بازنده این بازی این گروه و آن گروه نیست و درنهایت این مردم‌ هستند که صدمه می‌بینند. ‌ای‌کاش متوجه بودند که هراقدامی که منجر به ناامیدی مردم از صندوق رأی شود خیانت محرز به مردم و آینده این کشور است.‌ ای‌کاش می‌فهمیدند./ پایان پیام