آقای رسایی دوران نمایندگی چه می کردید که از آیین نامه مجلس هیچ اطلاعی ندارید

از دروغ های آقای رسایی که بگذریم به آقای بذرپاش پیشنهاد می دهیم بجای اینکه دنبال نجات حزب شریان باشد، آن را تعطیل کند و با تخصصی که دارد حزب جدیدی بسازد البته بهتر است در حزب جدید خود آقای رسایی را کنار بگذارد.

آقای رسایی دوران نمایندگی چه می کردید که از آیین نامه مجلس هیچ اطلاعی ندارید
حمید رسایی، شورای مرکزی شریان

کانال نواصولگرا نوشت: شریان با محوریت بذرپاش و رسایی  در دو هفته اخیر، شرایط سختی را پشت سر گذاشته است. این جریان  هفته پیش همایشی به اسم غزه برگزار نمودند که تعدادی کمتر از پنجاه نفر در آن حضور یافتند. همایشی که باعث آبروریزی ایران در جهان شد. این هفته هم که رسایی در تمجید از سوپرانقلابی بودن توییتی منتشر نمود و فردای آن روز، یکی از خانم‌های نزدیک به تفکر او سخن از مالکیت ممکلت بیان نمود و برای انقلابیون هزینه درست کرد. منطقی که البته برای سوپرانقلابی‌ها صحیح و درست می‌نماید اما از نظر گفتمان امامین انقلاب قطعا نادرست و نابجا است. 

این فجایع باعث شد تا شریان به عنوان تشکل وابسته به مهرداد بذرپاش، برای بیرون آمدن از زیر فشار، به سمت بیان برخی تهمت‌های سابق و ایراد سخنان جدید اما بی‌اساس برود. اولین گزینه هم شخص قالیباف بود. اما اینبار هم رسایی به کاهدان زد.  او بیان داشت که قالیباف به معاون پارلمانی دیوان محاسبات اجازه ورود به صحن را نمی‌دهد چراکه «از او خوشش نمی‌آید» تعجب آور اینکه او به آیین نامه داخلی مجلس اشاره می کند که رییس مجلس اجازه ندارد مانع  حضور معاونین پارلمانی در صحن مجلس شود. همین ادعای رسایی نشان از آن دارد که او نه تنها با تهمت و دروغ ادعای انقلابی گری می‌کند بلکه گویا اصلا در طول دوران نمایندگی، بیشتر بدنبال حاشیه سازی برای نظام بوده است تا اینکه وظیفه نمایندگی خود را انجام دهد چون اولین الزام‌ برای یک نماینده اشراف به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. 

طبق تبصره دو ماده هشت آیین‌نامه داخلی «معاونین پارلمانی با اجازه هیئت رئیسه اجازه حضور در صحن را دارند» و این اجازه براساس «موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها» باید صورت گیرد. یعنی وقتی موضوعی مرتبط با مسئله سازمان‌ آنهاست، می‌توانند در صحن حضور. مروری بر دستور جلسات مجلس هم نشان می دهد در این مدت دیوان محاسبات دستور کاری مرتبط با آن نبوده است. یعنی طبق آیین‌نامه اصلا نباید اجازه ورود این شخصیت حقوقی به صحن داده شود. 

اگر سخن از انجام وظایف است، آقای بذرپاش باید پاسخگو باشد که چه فعالیت ویژه‌ای برای ساخت مسکن و حل مسأله‌ی اجاره کرده است تا وعده رییس جمهور انقلابی زمین نخورد. یا آقای رسایی در طول دوره نمایندگی چکاری برای مردم کرده است. از دروغ های آقای رسایی که بگذریم به آقای بذرپاش پیشنهاد می دهیم بجای اینکه دنبال نجات حزب شریان باشد، آن را تعطیل کند و با تخصصی که دارد حزب جدیدی بسازد البته بهتر است در حزب جدید خود آقای رسایی را کنار بگذارد./ پایان پیام