رشیدی: شاکلۀ بودجه تغییری نکرده است و منابع و مصارف بودجه شفاف شده است | اعضای دولت از بیان اظهارنظرهای غیرکارشناسانه پرهیز کنند

واکنش محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی‌بر ایجاد ناترازی و تغییر شاکلۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳

رشیدی: شاکلۀ بودجه تغییری نکرده است و منابع و مصارف بودجه شفاف شده است | اعضای دولت از بیان اظهارنظرهای غیرکارشناسانه پرهیز کنند
محمد رشیدی - عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس شورای اسلامی

به گزارش ملت بیدار، محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسۀ مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارنظر سخنگوی دولت مبنی‌بر ایجاد ناترازی و تغییر شاکلۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳:

متأسفانه چندمین‌بار است که طی دو هفتۀ اخیر دربارۀ کسری و ناترازی بودجه از سوی دولت اظهارنظری مطرح می‌شود. بودجه خارج از عدد و رقم نیست و اگر آن را مشاهده و منابع و مصارف را بررسی کنید متوجه می‌شوید که ناترازی وجود ندارد.
دولت اگر نمی‌تواند منابع و مصارف را مدیریت کنند و پیش‌بینی می‌کنند که دچار ناترازی می‌شوند، به مدیریت دولت برمی‌گردد و باید در روش اجرایی و ادارۀ کشور تجدیدنظر شود.
طی چندین مرتبه، رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ دربارۀ اظهارنظرات مطرح‌شده در زمینۀ ایجاد ناترازی بودجه توسط مجلس توضیحات و پاسخ‌های لازم را ارئه کرده‌اند.
مجلس در بودجۀ سال ۱۴۰۳ منابع را لحاظ و در کنار آن مصارف را پیش‌بینی کرده است. مجلس به دولت کمک کرده و سعی کرده ناترازی‌ها را کنترل و منابع را شفاف و ایجاد کند و از سوی دیگر بتواند در خصوص شاغلین و بازنشستگان خدمتی ارائه کند که حداقل رضایت‌مندی ایجاد شود.
شاغلین دولت امروز نسبت به حقوق دریافتی خود نارضایتی دارند. تورم کف جامعه ۵۰ درصد است، اما حقوق آن‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. دولت باید پاسخگوی این نارضایتی باشد. متأسفانه درحال حاضر افزایش حقوق کارمندان با تورم همخوانی ندارد. اعضای دولت باید از بیان اظهارنظرهای غیرکارشناسانه پرهیز کنند./ پایان پیام