چکار کنیم قالیباف رئیس مجلس نشود؟

روایت سردبیر خبرگزاری مجلس از علت حضور حمید رسایی در مجلس

چکار کنیم قالیباف رئیس مجلس نشود؟
توییت سردبیر خبرگزاری مجلس شورای اسلامی

به گزارش ملت بیدار، محمد عکاف سردبیر خبرگزاری مجلس در واکنش به چرایی حضور حمید رسایی در مجلس شورای اسلامی نوشت: پرسیدم چه خبر از ‎رسایی ؟ گفت: امروز توی راهروهای ‎مجلس و اتاق های هیئت رییسه می چرخید. گفتم برای سلام و احوال پرسی آمده بود؟ گفت: نه! دوره افتاده بود پیش این و آن که «چکار کنیم ‎قالیباف رییس مجلس نشود؟» پرسیدم بعدش چه شد؟ گفت: خیلی راه رفت امروز، منزل خستگی در می کند./ پایان پیام