قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ثابت خواهد ماند

سخنگوی کمیسیون تلفیق: قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های انرژی همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود و تغییری در نرخ قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نخواهیم داشت.

قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده ثابت خواهد ماند
رحیم زارع - سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم شورای اسلامی

به گزارش ملت بیدار، رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ درخصوص قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده گفت: دولت در لایحه بودجه قیمت حامل‌های انرژی را ثابت در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق هم عینا آن را مصوب کرد و این بدین معناست که قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر فرآورده‌های انرژی همچون سال ۱۴۰۲ خواهد بود و تغییری در نرخ قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده نخواهیم داشت./ پایان پیام