تا کی باید کارگران تاوان راهبردهای غلط برخی تصمیم‌گیران مجلس را بپردازند

رئیس انجمن‌ صنفی گچ کاران استان قم از موافقت مجلس با دو فوریت استفساریه قانون ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد.

تا کی باید کارگران تاوان راهبردهای غلط برخی تصمیم‌گیران مجلس را بپردازند
کارگران

به گزارش ملت بیدار، داود کشوری (رئیس انجمن‌ صنفی گچ‌ کاران استان قم) در واکنش به دو فوریت استفساریه قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: متاسفانه تصویب دو فوریت طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی راه را برای تضییع حقوق کارگران هموار ساخته است.

او با بیان اینکه گویا مجلس دیواری کوتاهتر از کارگران ساختمانی مظلوم برای رهایی از فشار ذینفعان انبوه‌ساز و پیمانکاران ساختمانی پیدا نکرده، در ادامه افزود: اصلاح قانون ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی پس از کش و قوس‌های فراوان در مجلس تصویب و هنوز به مرحله اجرا درنیامده، با دوفوریت استفساریه به مجلس بازمی‌گردد، تا این‌بار با کاستن از منابع پیش‌بینی شده برای تامین اجتماعی، کمر همت به نابودی حداقل چتر حمایتی بیمه‌شدگان موجود هم بسته شود.

او گفت: استفسارکنندگان با طرحی جدید و در راستای تامین منافع پیمانکاران مجدداً علیه کارگران و بیمه کارگران ساختمانی دست به اقدام زده‌اند و با عنوان «استفساریه» در واقع قصدشان در صورت تصویب نهایی، متزلزل کردن بیمه بسیاری از کارگران ساختمانی خواهد بود.

این فعال کارگری با بیان اینکه تا کی باید کارگران تاوان راهبردهای غلط برخی تصمیم‌گیران مجلس را بپردازند، گفت: با این رویه دو پهلو که برخی نمایندگان در پیش گرفته‌اند، این‌بار در انتخابات مجلس از حمایت جامعه بزرگ کارگری برخوردار نخواهند شد./ پایان پیام