چرا باید دوباره رای دهیم؟

با وجود ناراحتی‌ها و عدم تغییرهای ظاهری ناشی از رأی‌های قبلی، باز هم منطقی است که مردم بازهم رأی دهند.

چرا باید دوباره رای دهیم؟
شریف زمانی

شریف زمانی، فعال سیاسی و اجتماعی طی یادداشتی با عنوان "چرا باید دوباره رای دهیم؟" نوشت: انتخابات همواره بستری برای نشان‌دادن دموکراسی و توان اراده مردم در تعیین سرنوشت کشورشان است. اعطای رأی در این فرایند گویای توانایی و خواست مردم در انتخاب نمایندگانی است که قرار است آیندهٔ کشور را رقم بزنند. البته این خواست مردم نشان‌دهندهٔ این است که چقدر از توانایی و تأثیر رأی خود در تغییر شرایط آگاه هستند.

گاهی اوقات به‌خاطر نتایج نامطلوب به‌دست‌آمده از انتخاب‌های گذشته، مردم ممکن است بااحساس عدم تأثیر رأی خود مواجه شوند. ازاین‌رو، این سؤال برای آنان مطرح می‌شود که در صورت عدم تغییر شرایط با رأی‌دادن، آیا باید بازهم به میدان انتخابات بازگردند یا خیر؟ اما پاسخ به این سؤال در ارزش و معنای اصلی دموکراسی قرار دارد.

دموکراسی، به‌عنوان یک روش حکومت، به دیگران این فرصت را می‌دهد که با رأی‌دادن به گزینه‌های مناسب در تغییر روش و تفکر مدیریت یک کشور کمک کنند؛ بنابراین، عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار نباید از مشارکت در انتخابات بکاهد. هر انتخابی تجربه را افزایش می‌دهد و بر کیفیت رأی در آینده کمک می‌کند.

در بررسی وقایع تاریخی مشخص است که تغییرات حاصل از رأی مردم، حتی اگر کند و تدریجی باشد، نهایتاً سبب توانایی چشمگیر مردم در تعیین مسیر و سیاست‌های کشور خود می‌شود. بدین ترتیب، هر رأی علاوه بر اعلام اراده مردمی، به تقویت فرهنگ دموکراسی و حق بیان اندیشه و تصمیم نیز کمک می‌کند.

در پایان باید گفت، با وجود ناراحتی‌ها و عدم تغییرهای ظاهری ناشی از رأی‌های قبلی، باز هم منطقی است که مردم بازهم رأی دهند. برای تقویت دموکراسی، تقویت نیروی مردم و همچنین برای تقویت و استقرار فرهنگ رأی‌دادن. در نهایت، این امر به فرایند رشد و پیشرفت یک جامعه دمکراتیک و عادلانه کمک می‌کند./ پایان پیام