تخریب مجلس انقلابی برای تبلیغ لیست انتخاباتی مقبول دولت

به نظر می‌رسد دولت در سال آخر مجلس به دنبال تخریب عملکرد نمایندگان و اقدامات مجلس شورای اسلامی دورهٔ یازدهم است تا گویا لیست مقبول خود را برای رسیدن به صندلی‌های سبز بهارستان تبلیغ کند.

تخریب مجلس انقلابی برای تبلیغ لیست انتخاباتی مقبول دولت
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت

به گزارش ملت بیدار آنلاین، در یک نشست خبری، بهادری جهرمی سخنگوی دولت انتقاداتی به دخالت مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی بیان کرده و در تایید ادعای خود برخی از نتایج منفی این دخالت‌ها را مطرح کرده است. او به وقوع رتبه‌بندی معلمان اشاره کرده و ادعا کرده است که دخالت‌های مجلس باعث نارضایتی معلمان و درخواست بازنشستگی پیش از موعد نزدیک به ۸۰ هزار معلم شده است.

در پاسخ به ادعای دولت در مورد نارضایتی و بازنشستگی پیش از موعد معلمان باید گفت که دلیل اصلی این اقدامات نه تنها دخالت مجلس نبوده بلکه برنامه‌های دولت برای افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگان نیز بوده است و این امر باعث شتابزدگی معلمان به جهت نگرانی از وضعیت معیشتی خود بوده است.

همچنین سخنگوی دولت یکی دیگر از مصادیق دخالت‌های مجلس در امور اجرایی دولت را مکلف کردن به اجرای کالابرگ الکترونیکی دانسته.

باید گفت، بر اساس متن قانون مجلس، دولت را مکلف نکرده است و صرفا به دولت اجازه داده است که درصورت حذف ارزترجیحی که خواست دولت بود و باعث افزایش قیمت‌ در سبد خانواده می‌شد باید اول زیرساخت کالابرگ الکترونیکی را فراهم می کرد و سپس ارز ترجیحی را حذف می‌نمود. اما دولت با حذف ارز ترجیحی بدون راه اندازی زیرساخت لازم یک اقدام غیرقانونی بوده و برخلاف قانون مصوب مجلس بوده است.

در نهایت، بیشتر به نظر می‌رسد دولت در سال آخر مجلس به دنبال تخریب عملکرد نمایندگان و اقدامات مجلس شورای اسلامی دورهٔ یازدهم است تا گویا لیست مقبول خود را برای رسیدن به صندلی‌های سبز بهارستان تبلیغ کند./ پایان پیام