شوک امنیتی به اپوزیسیون

صوت‌های لو رفته از سیما ثابت بعد از خروج او از «ایران‌اینترنشنال» و ماجرای رعنا رحیم‌پور مجری سابق بی‌بی‌سی فارسی باعث بازشدن پرونده نفوذ گسترده به داخل ساختار ضدانقلاب شده است.

شوک امنیتی به اپوزیسیون
سیما ثابت

به گزارش ملت بیدار، صوت‌های لو رفته از سیما ثابت بعد از خروج او از «ایران‌اینترنشنال» و ماجرای رعنا رحیم‌پور مجری سابق بی‌بی‌سی فارسی باعث بازشدن پرونده نفوذ گسترده به داخل ساختار ضدانقلاب شده است.

روزنامه فرهیختگان در این رابطه نوشته: استعفای خبرنگار اینترنشنال که برخی نیز آن را اخراج عنوان کرده‌اند واجد این پیام مهم است که صدای شکست اپوزیسیون حتی به استودیو‌های تندرو‌ترین رسانه‌های ضد ایرانی نیز رسیده است. به همین دلیل نیز دولت‌های غربی و عبری طراحی‌های پیچیده برای حمایت از اپوزیسیون را کنار گذاشته و به‌طور شفاف از طریق برگزاری جلسه با خبرنگاران رسانه‌های معاند وارد میدان شده‌اند تا بتوانند فرآیند تنفس مصنوعی برای تداوم حیات نباتی آنها را آغاز کرده‌ و ظرفیت مخاطبان این شبکه‌ها برای خیابان‌کشی‌ مجدد را احیا کنند.

خبرنگار مستعفی اینترنشنال در ادامه همین صوت مدعی می‌شود او نیز جزء گروهی است که بهترین آپشنش برای کشور جمهوری اسلامی است. این ادعاها درحالی از جانب سیما ثابتی مطرح می‌شود که او بارها در صفحه شخصی خودش از رفتن جمهوری اسلامی صحبت به میان آورده است. این متناقض‌گویی را چیزی جز منفعت‌طلبی و ترس توجیه نمی‌کند. پیش از این صوتی از رعنا رحیم‌پور، خبرنگار اخراجی بی‌بی‌سی نیز منتشر شده بود که وی در آن به انتقاد از رویکرد تجزیه‌طلبانه رسانه اینترنشنال پرداخته بود. حال آنکه رسانه محل کار خود او یعنی بی‌بی‌سی نیز در جریان التهابات سال گذشته ایران به بال مکمل اینترنشنال در راستای آشوب تبدیل شده و بارها تریبون خود را در اختیار نمایندگان گروه‌های تجزیه‌طلب قرار داده بود./

پایان پیام