خطای عقب‌نشینی موضعی

مرور صدثانیه‌ای بر اشاره روز گذشته رهبر انقلاب به تجربه عقب‌نشینی در مقابل برخی کشورهای اروپایی و صدور کیفرخواست علیه رئیس‌جمهور ایران در ماجرای قهوه‌خانه میکونوس

رهبر انقلاب: این را هم بخصوص جوانهای ما توجّه داشته باشند که دشمنی استکبار با ملّت ایران با عقب‌نشینی‌های موضعی از بین نمیرود.