ببینید | قالیباف: خانه دار شدن آرزو است

رئیس مجلس در صحن علنی گفت: باید کاری کنیم که قدرت خرید مردم بالا برود یا به موضوع مسکن آنقدر سوبسید بدهیم که حداقل زیر 10 سال و صد درصد مردم صاحب خانه شوند. الان با توجه به حقوق ها و قیمت مسکن خانه دار شدن آرزو است؛ متاسفانه الان واقعیت ما این است.

به گزارش ملت بیدار، رئیس مجلس در صحن علنی گفت: باید کاری کنیم که قدرت خرید مردم بالا برود یا به موضوع مسکن آنقدر سوبسید بدهیم که حداقل زیر 10 سال و صد درصد مردم صاحب خانه شوند. الان با توجه به حقوق ها و قیمت مسکن خانه دار شدن آرزو است؛ متاسفانه الان واقعیت ما این است. منبع: دانشجو/

انتهای پیام