اگر هایک و غنی‌نژاد بر مسند قدرت بنشینند

ایده‌ی هایِک این بود که آزادی باید در بالاترین میزان خودش وجود داشته باشد و همه چیز براساس فرایندهای بازاری ارزش گذاری شوند.

اگر هایک و غنی‌نژاد بر مسند قدرت بنشینند
ایده‌ی هایِک این بود که آزادی باید در بالاترین میزان خودش وجود داشته باشد و همه چیز براساس فرایندهای بازاری ارزش گذاری شوند.

ملت بیدار آنلاین| دو مناظره‌ی غنی‌نژاد و درخشان-علیزاده باعث شده تا برخی از دوستان انقلابی و غیرانقلابی که مطالعه‌ای درباره‌ی مسائل فکری و مکتبی ندارند به اشتباه بیافتند. غنی‌نژاد نیز با هوشمندی همیشگی خود مواردی را در این مناظرات ابراز کرده که مشکلات امروز جامعه هستند؛ از مسئله‌ی خودروی داخلی تا موضوع مالیات. اما بیایید به اندیشه‌ی مکتب اتریش و که قبله‌ی فکری غنی‌نژاد است برگردیم. به اندیشه فردی به نام هایِک که هیچ دولتی در تاریخ حاضر نشده آن را به صورت کامل عملی کند. دولت‌هایی هم که آن را به صورت کم‌وبیش اجرا کرده‌اند به چنان خاک سیاهی نشسته‌اند که برگشت بر سیاست‌های معمول را بر هر چیز دیگری ترجیح داده‌اند. فاجعه‌ی شیلی، سیاست‌های آزادسازی آقای هاشمی رفسنجانی در ایرانِ دهه 70 و انگلیس دهه 1980 از جمله این موارد است.

اما اگر هایک واقعا اجرا شود چه رخ خواهد داد؟
هیچ دولتی نباید به جز موضوع امنیت در موضوعات دیگر دخالت کند؛ این یعنی:
-  مدرسه نسازد
-  هیچگونه یارانه‌ای ندهد
-  بسته معیشتی به آنها که از گرسنگی می‌میرند ندهد
-  در موضوعات بازار مثل مسکن دخالت و تنظیم‌گری نکند (همان کاری که عباس آخوندی شاگرد صف اول غنی‌نژاد در دولت روحانی انجام داد و وضعیت مسکن مردم را به فاجعه امروز کشاند)
-  مالیات نگیرد (همانطور که غنی‌نژاد در مناظره با علیزاده گفت همان پول نفت باید به جای مالیات خرج امروز کشور بشود)
-  بیمارستان نسازد و از بیماران پشتیبانی بیمه‌ای نکند
-  بر کالاهای خارجی تعرفه نبندد
-  از هیچ مکتب، دین، مذهب و... حمایت نکند. نه حمایت مالی، نه حمایت سیاستی و نه هیچ کدام دیگر

ایده‌ی هایِک این بود که آزادی باید در بالاترین میزان خودش وجود داشته باشد و همه چیز براساس فرایندهای بازاری ارزش گذاری شوند. همه چیز شامل دین، سیاست، فرهنگ و... هم می‌شود. یعنی دینی باید در جامعه باشد که در بازار ارزش اقتصادی داشته باشد و عده‌ای حاضر باشند برای آن خرج کنند. در امر فرهنگ هم نه تاریخ مهم است و نه اصالت بلکه ارزش اقتصادی و آنچه برایش خرج می‌شود مهم است. لذا بازار آزاد به مثابه‌ی خداست که تعیین می‌کند چه چیزی باشد و چه چیزی نباشد. هیچ دولتی هم حق دخالت در این بازار آزاد را ندارد.