کارنامه‌ها سخن می‌گویند

مقایسه کارنامه و وعده نشان می‌دهد که عملکرد و دستاوردهای گذشته می‌توانند معیار بهتری برای پیش‌بینی آینده باشند. کسی که کارنامه‌ای موفق دارد، احتمالاً در آینده نیز به موفقیت‌های مشابه دست خواهد یافت.

کارنامه‌ها سخن می‌گویند
قاسم یکله - فعال سیاسی

به گزارش ملت بیدار، قاسم یکله، فعال سیاسی طی یادداشتی نوشت: کارنامه یک فرد یا سازمان نمایانگر عملکرد واقعی آن‌هاست و به‌مراتب معتبرتر از وعده‌ها و شعارهایی است که ممکن است داده شوند. وعده‌ها می‌توانند جذاب و امیدبخش باشند، اما بدون یک کارنامه موفق، ارزش عملی ندارند. کارنامه به ما نشان می‌دهد که یک فرد یا سازمان چگونه در شرایط مختلف عمل کرده و به چه دستاوردهایی رسیده است. این دستاوردها و عملکردها پایه‌ای برای ارزیابی قابلیت‌ها و توانایی‌های واقعی هستند، و در نهایت، نشان‌دهنده قابلیت اعتماد و اتکا به آن فرد یا سازمان می‌باشند.

هنگامی که با وعده‌ها و شعارها مواجه می‌شویم، همواره این خطر وجود دارد که این گفته‌ها بیشتر بر اساس تبلیغات و اهداف کوتاه‌مدت باشد تا واقعیت‌های موجود. شعارها اغلب با هدف جلب توجه و حمایت مردم بیان می‌شوند و ممکن است بازتاب‌دهنده توانایی واقعی ارائه‌دهنده نباشند. اما کارنامه، با ارائه شواهد عینی و قابل‌ اندازه‌گیری، به ما کمک می‌کند تا درک کنیم که تا چه اندازه این وعده‌ها عملی و قابل تحقق هستند. به همین دلیل، بررسی دقیق کارنامه‌ها می‌تواند ما را از اعتماد بی‌جای به وعده‌های پوچ دور نگه دارد.

در نهایت، مقایسه کارنامه و وعده نشان می‌دهد که عملکرد و دستاوردهای گذشته می‌توانند معیار بهتری برای پیش‌بینی آینده باشند. کسی که کارنامه‌ای موفق دارد، احتمالاً در آینده نیز به موفقیت‌های مشابه دست خواهد یافت. این اصل در تمام زمینه‌ها از سیاست تا تجارت صدق می‌کند. انتخاب بر اساس کارنامه به ما کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تری بگیریم و از افرادی حمایت کنیم که واقعاً توانایی و تجربه لازم برای دستیابی به اهداف و وعده‌های خود را دارند. به این ترتیب، ارزش کارنامه به‌عنوان یک شاخص اصلی موفقیت و قابلیت، بالاتر از هر شعار و وعده‌ای است./ پایان پیام